Whitepaper

Global utrullning av en lösning för Purchase to Pay

Modern teknik gör det möjligt för företag att förbättra processer, öka produktiviteten och bli mer effektiva. Det gäller så klart även automatisering av finansiella processer såsom inköpshantering och leverantörsreskontra. Därför är viktigt att hålla sig uppdaterad på de tekniska framstegen – för att kunna bibehålla lönsamhet och tillväxt.

Viktigt med rätt systemstöd

Inom stora multinationella bolag ställs det krav på kontinuerlig effektivisering av administrationen, samtidigt som förväntningarna på tillförlitlig data och korrekt rapportering ökar. Att ha rätt systemstöd blir allt viktigare
och det gäller även för processen från inköp till betalning – ett område där det traditionellt sett krävts omfattande manuellt arbete med påföljande stor risk för misstag från den mänskliga faktorn – vilket ofta resulterar i felaktigt underliggande data.

En modern lösning för hela processen från inköp till betalning resulterar i förbättrade processer inom en global organisation. En väl fungerande plattform lägger grunden för ett gemensamt arbetssätt över hela
världen, vilket ökar effektiviteten och möjligheten att göra korrekta uppföljningar av verksamheten.

Global utrullning – läs vår guide

Det finns stora fördelar med att implementera en gemensam central plattform för hela processen från inköp till betalning inom en global organisation. Det finns också specifika utmaningar och potentiella problem relaterat till global utrullning av en ny mjukvara. I denna guide berättar vi om potentiella fallgropar och kommer med tips på hur man kan undvika dem.

Guiden bygger på erfarenhet från ett stort antal implementationsprojekt där Palettes lösning rullats ut i flera olika länder.

Ladda ner guiden nedan

Global utrullning av en lösning för Purchase to Pay

Global utrullning av en lösning för purchase-to-pay

Print or share Publish date: 2019-07-02