Whitepaper

Business Case for P2P

När man upphandlar nya IT-system som skall stödja och effektivisera verksamhetens processer, har man oftast en vag idé om vad man kan tjäna på investeringen – när det gäller tidsbesparingar, ökad kvalitet och minskade kostnader.

Business Case som stöd för din idé

Ofta ligger någon form av genomförbarhetsstudie och kostnadsberäkning till grund för initiativet. För att tydligt exemplifiera och motivera en investering, är det vanligt att man sätter ihop ett business case.

Den här guiden är sammansatt för att ge stöd och vägledning i hur man skapar ett business case för att investera i en modern purchase-to-pay-lösning. D v s ett system som digitaliserar hela processen från inköp till betalning. Du får tips om vilka argument och nyckeltal som bäst påvisar nyttan med en sådan lösning.

Ladda ner guiden:

Business Case for P2P

Business Case for P2P

Print or share Publish date: 2019-01-24