Video

Coor valde Palette – se referensfilmen

Coor Service Management är Nordens ledande leverantör av facility management med marknadens bredaste tjänsteutbud. Företaget har verksamhet i sex länder och sysselsätter totalt ca 7 000 personer.

Coor hade stora utmaningar med sin gamla fakturahanteringslösning, där man saknade den flexibilitet som behövs för en stor och diversifierad organisation, samtidigt som man inte kunde säkerställa att rätt personer attesterade fakturorna.

Valde Palette efter utvärdering

Efter utvärdering av olika system föll valet föll på Palettes lösning för elektronisk fakturahantering, vilket underlättat arbetet för såväl företagets 3 500 användare som för personalen inom leverantörsreskontra.
Se filmen där Eva Petré Rege, Leverantörsreskontrachef, berättar om varför man valde Palette och vilka vinster man uppnått med systemet.

Läs även det skriftliga versionen av kundcaset Så tog Coor steget mot en komplett purchase-to-pay-lösning

Print or share Publish date: 2019-02-08