Palette som add-on til deres forrestningssystem

Vil du også legge til moderne fakturahåndtering i tilbudet ditt? Sammen med oss kan du skape verdi for deg og dine kunder.

Quote from Palette customer
Takket være innebygde funksjoner og høy brukervennlighet effektiviseres fakturahåndteringen for våre kunder. Palette er enkelt å integrere mot vårt forretningssystem og øker verdien i både tilbudet og kundeopplevelsen.

Fredrik Strandh, Sales Manager Construction & Real Estate hos Vitec

Optimaliser dina kunders forretningsprosesser

Optimaliser dina kunders forretningsprosesser

For dine kunder som vil optimalisere sine forretningsvirksomheter tilbyr Palette en fleksibel, skybasert løsning for elektronisk fakturahåndtering (EFH). Vårt system effektiviserere hele flyten fra mottak og tolkning til bokføring og attester av leverandørsfakturaer. Systemet er bygget for å integreres mot eksisterende forretningssystemer og kan gjennom det bli en verdiøkende add-on til det økonomi- eller forretningssystemet dere leverer. Les mer om elektronisk fakturahåndtering

Full purchase-to-pay (P2P)

Palettes programvare har til og med funksjoner for å optimalisere hele prosessen fra innkjøp til betaling, der velutviklet samsvaring av innkjøpsordrer viser seg som en suksessfaktor. Hjelp dine kunder med å ta digitaliseringer et steg lengre gjennom å knyte sammen håndteringen av innkjøp og fakturahåndtering i en og samme plattform. Bruk Palettes innkjøpsløsning for indirekte kjøp eller integrere vår ordrematching mot kundens eksisterende innkjøpssystem.

 

Ler mer om Purchase to Pay
Elektronisk fakturabehandling - guide

Fordeler med Palette som add-on til ditt forreningssystem:

  • Moderne system for elektronisk fakturahåndtering
  • Full P2P på samme plattform
  • En løsning som integreres i ulike ERP systemer
  • Mulighet til å selge EFH eller P2P under eget varemerke (White Label)
  • Support og opplæring på alle nordiske språk og engelsk

Hvorfor benytte Palette?

Bedre tilgjengelighet

Våre løsninger gjøres enkelt tilgjengelig for den ansatte på og utenfor kontoret. Fakturaene attesteres enkelt på PC, nettbrett eller på mobiltelefonen.

Mer effektive prosesser

Et moderne og effektivt system for fakturabehandling reduserer kostnadene og frigjør tid i virksomheten.

Mer kontroll

Til enhver tid kontroll over alle fakturaer uansett status gir bedre oversikt, raskere prosess og smidigere månedsavslutninger.