Om Palette Software

Palettes programvare benyttes av mer enn 3500 bedrifter og organisasjoner i forskjellige bransjer verden over.

 • 96%

  mener Palette oppfyller forventningene

 • 1/3

  av svenske brukere velger Palette

 • 95%

  mener Palette er verdt innvesteringen

 • 15%

  av årlig omsetning investeres i forskning og utvikling

Lokal kunnskap med global rekkevidde

Palette programvare har eksistert siden begrepet elektronisk fakturahåndtering ble skapt og de første systemstøttene ble utviklet. I dag har vi mer enn 3.500 kunder over hele verden som med våre løsninger automatiserer prosessen sin fra innkjøp til betaling. Våre 150 ansatte sitter på kontor i Norge, Storbritannia og USA og arbeider tett med vårt globale partnernettverk.

Våre kunder driver utviklingen fremover

Norden er forløpere innen purchase to pay og elektronisk fakturahåndtering. Sammen med våre kunder utvikler vi programvare som løser deres utfordringer. Da vi startet virksomheten i Sverige i 1993 var faktura og behandling av disse i fokus og all utvikling var rettet mot å forenkle fakturabehandlingen.

I dag er fakturaens betydning underordnet og utviklingen drives av å eliminere manuelle trinn ved å automatisere alle interaksjoner mellom budsjett – innkjøp – levering – avtale – faktura slik at sistnevnte behandles automatisk i systemet. Våre kunder beskriver effekten de opplever som operasjonelt overlegen med ukjent kontroll og et resultat med reduserte kostnader.

Information about how Palette Software manages the Corona virus situation can be found here

 

Palette Software

Innovasjon styrer visjonen vår

Når Daimler satte inn en firetaktsmotor i en hestevogn på 1880-tallet så han en bedre transportmetode av mennesker enn noe som var oppfunnet tidligere. I dag prøves selvgående biler som kjører uten førere.

Som Daimler så vi på begynnelsen av nittitallet en bedre måte å transportere fakturaer innen bedrifter og arbeider i dag for helautomatisering for å eliminere de menneskelige involvering.

 

Our Vision

100 % automated Accounts Payable.

Mission Statement

Palette is committed to providing companies worldwide with powerful and intuitive Purchase-to-Pay and Invoice Processing solutions. Our customers experience operational excellence, efficiency and control.