Forbedre innkjøpsprosessen med Palette

Få full kontroll over kostnadene før de oppstår! Det blir mulig når bestillinger gjøres digitalt i samme system som leverandørfakturaer behandles.

Quote from Palette customer
I løpet av vår raske vekst hadde vi flere prosjekt som foregikk samtidig. Det var derfor helt avgjørende å kunne behandle både innkjøp og leverandørfakturaer i en og samme løsning.

Lauri Matikainen, CFO på Renta Group i Finland

Optimere innkjøpsprosessen

Optimere innkjøpsprosessen med riktig systemstøtte

Det er lurt å la organisasjonen foreta sine egne bestillinger i det samme systemet som der fakturaene behandles. Da blir det mulig å se og kontrollere kostnadene før de oppstår. Attestere bestillingen istedenfor fakturaen – i henhold til atteststrømmen som alledered er oppstått. Da kan leverandørfakturaen finne samsvarende automatisk, forutsatt at beløpet stemmer overens med bestillingen. Kun eventuelle avvik må behandles manuelt.

Det skal være lett å bestille riktig vare til riktig pris

Innkjøpsmodulen til Palette ligner en nettbutikk og det er lett for hver eneste arbeidstaker å lage de bestillinger som trengs. Kun godkjente leverandører og varer vises i siden. Tillatelser og budsjett bestemmer hva dine arbeidstakere kan se og bestille. På denne måten blir det lett for hele organisasjonen å leve opp til retningslinjene for innkjøp og prioriterte leverandører drar nytte av det. Bestillingsprosessen blir enklere for arbeidstakeren, samtidig som innkjøp skjer i henhold til de regler som er bestemt.

Få kontroll over indirekte kjøp

Fem hovedfunksjoner:

  • «Ett-klikks-kjøp» med innebygde og eksterne kataloger
  • Rekvisisjoner i fritekst
  • Budsjett og rettigheter bestemmer hvem som kan bestille hva
  • Automatisert arbeidsflyt
  • Samme brukergrensesnitt og innlogging som for fakturaer
Veien til strategiske innkjøp med Palette

Få kontroll over indirekte kjøp

Mange bedrifter har allerede avanserte systemer for sine direktekjøp, d.v.s. de varer som trengs for å produsere de produkter og tjenester de selger. Derimot mangler ofte en effektiv innkjøpsprosess for såkalte indirekte innkjøp, som er de varene som trengs for at en arbeidsplass skal fungere. Dette kan være datamaskiner, mobiltelefoner, datatilbehør og kontormateriell. Enkelte utgifter er hver for seg små, men for en stor organisasjon blir det en betydelig kostnad som direkte belaster resultatet på sluttlinjen.

Veien til strategiske innkjøp av indirekte materiell

Med innkjøpsmodulen til Palette får du kontroll over samtlige innkjøp – til og med de indirekte. Eierskap er avklart, de administrative arbeidet for innkjøpsavdelingen blir mindre og de kan istedenfor forhandle frem lønnsomme avtaler og rabatter. Ved å styre innkjøpene mot de leverandører som gir de beste vilkårene er det store beløp å spare. Å digitalisere alle innkjøp og bestillinger i en strukturert prosess er veien til strategisk innkjøp – til og med for indirekte materiell!

Les om efaktura
Komplettera med:

Kontrakt

Forenkle bedriftens behandling av kontrakter og avtaler. Få automatiske påminnelser i forkant av kontraktens utløp og match repeterende fakturaer mot kontrakter.

Bestilling

Effektivisere innkjøpsprosessen gjennom å handle riktig vare, fra riktig leverandør til riktig pris. Få kontroll over de indirekte kostnadene allerede i dag.

Efaktura

Automatisere fakturabehandlingen din med efaktura eller skanning/tolking av papirfakturaer. Med Pagero når du 2,5 millioner selskaper.

Ordrematching

Med automatisk matching tar vi behandlingen av dine leverandørfakturaer til neste nivå. Les om hvordan Palette kan forenkle din fakturabehandling.

Attest og avvikshåndtering

Automatisere inngående fakturaer og spar masse tid. Systemet finner korrekt fakturaer, attestering kan gjøres på mobiltelefon og kun avvikene må behandles manuelt.

Analyse og rapportering

Ved hjelp av all informasjon som er i løsningen til Palettes fakturabehandling kan du ta frem realtidsrapporter over kostnader, leverandører og betalinger.

Hvorfor benytte Palette?

Bedre tilgjengelighet

Våre løsninger gjøres enkelt tilgjengelig for den ansatte på og utenfor kontoret. Fakturaene attesteres enkelt på PC, nettbrett eller på mobiltelefonen.

Mer effektive prosesser

Et moderne og effektivt system for fakturabehandling reduserer kostnadene og frigjør tid i virksomheten.

Mer kontroll

Til enhver tid kontroll over alle fakturaer uansett status gir bedre oversikt, raskere prosess og smidigere månedsavslutninger.