Implementering og support

Dra nytte av vår erfaring. Vi har gjennomført over 3500 implementeringsprosjekter og kan gi råd og støtte gjennom hele prosjektet.

Quote from Palette customer
Palette hadde en tydelig og realistisk prosjektplan og det var tydelig at de hadde erfaring med prosjekter av denne størrelse og kompleksitet.

Eva Petré Rege, Reskontrachef på Coor Service Management

Palette hjelper deg gjennom hele implementeringen

Palette hjelper deg gjennom hele implementeringen

Når kontrakt er signert med Palette allokeres ressurser fra vår prosjektgruppe. Sammen går vi gjennom prosjektmodellen og legger opp plan for hvordan implementeringen gjennomføres på beste mulige måte med hensyn til din organisasjons behov og forutsetninger. Til hvert prosjekt allokeres de ressurser og kompetanse som trengs, f.eks. prosjektledere, applikasjonskonsulent og teknikker. Opplæring av brukere og administratorer inngår i alle prosjektene.

Global implementering

Palette har et stort antall internasjonal kunder med virksomheter i flere land og vi bistår gjerne med vår kunnskap og erfaring med globale prosjekter. Gjennomføring av et systembytte er ofte en god mulighet til å se over interne prosesser og hvordan disse kan endres og forbedres. Til og med i den prosessen kan våre prosjektledere bidra med verdifull erfaring basert på «best practise» og tidligere erfaringer.

Automatisere alle dine repeterende fakturaer med Palette avtalehåndtering

Tenk over dette:

  • Begynn med automatisert fakturabehandling
  • Legg til flere skritt i prosessen etter hvert (kontrakt, innkjøp)
  • Gjør systembyttet til en mulighet å se over interne prosesser
  • Bruk leverandørens prosjektgruppe og hør på deres erfaringer
  • Vær realistisk og sett av interne spesialistressurser

Hvorfor benytte Palette?

Bedre tilgjengelighet

Våre løsninger gjøres enkelt tilgjengelig for den ansatte på og utenfor kontoret. Fakturaene attesteres enkelt på PC, nettbrett eller på mobiltelefonen.

Mer effektive prosesser

Et moderne og effektivt system for fakturabehandling reduserer kostnadene og frigjør tid i virksomheten.

Mer kontroll

Til enhver tid kontroll over alle fakturaer uansett status gir bedre oversikt, raskere prosess og smidigere månedsavslutninger.

Lokal support

Global organisasjon med lokal support

Palettes support bemannes av personale med lang erfaring og som arbeider med våre løsninger på heltid. De er dyktige og kan gi kvalifisert support både over telefon og epost. I dag tilbyr vi support på svensk, engelsk, finsk, norsk og dansk. Du velger selv hvilket språk du foretrekker når du kontakter vår support. Det er nær kontakt mellom support og utviklerne på R&D, som er en stor fordel om det skulle komme komplekse problemstillinger.

Ekstra veiledning med «Customer Service Manager»

Ønsker du eksperthjelp for å utnytte Palettes løsninger til det fulle, eller trenger du en ekstra ressurs som kan hjelpe til med konfigurering i systemet? Da tilbyr vi tjenesten «Customer Service Manager» hvor du får tilgang til en senior systemekspert med dyp kunnskap om Palette og hvordan man kan utnytte løsningen på absolutt beste måten. Les mer om «Customer Service Manager» her

Mer om vår support