Efaktura øker kvaliteten og sparer tid

Efaktura er det mest effektive måten å ta imot og overføre fakturainformasjonen til Palette. Fakturaene blir direkte tilgjengelige og behøver hverken å skannes eller tolkes. Den interne kontrollen øker i samme takt med at kostnadene synker.

Quote from Palette customer
Vi innledet samarbeid med Pagero i 2009. Det første vi gjorde var begynne et prosjekt for å bearbeide leverandørene våre for å de til å sende efaktura. Pagero kontaktet leverandørene to til tre ganger og resultatet ble bra.

Mariana Andersson, Manager Accounts Payable, Stena Line

Efaktura selskap øker kvaliteten og sparer tid

Efaktura, slik fungerer det

Med tjenesten efaktura fra Pagero kan du oppnå 100 % fakturaer direkte til Palette. Elektroniske fakturaer sendes i ønsket format og de leverandører som ikke kan sende elektroniske fakturaer sender PDF- eller papirfaktura som skannes/tolkes og leveres til Palette. Ved å koble til Pagero får du tilgang til et nettverk med 2,5 millioner selskap fra hele verden. Pagero har samtrafikkavtale med en mengde andre operatører på markedet og er et godkjent tilgangspunkt i alle land det PEPPOL er innført.

Fordeler med elektronisk faktura

Med efaktura minimeres manuelt arbeid, spesielt om du vil få informasjon på linje-/artikkelnivå. Innlesningfeil elimineres og det er ikke nødvendig med verifisering av data. Efakturaer kommer raskere frem og i tillegg øker sporbarhet og sikkerheten med efaktura, og du minimerer negativ miljøeffekt.

Ta imot efaktura med Palette

Fem hovedfunksjoner:

  • Automatisk konvertering til og fra alle formater
  • Tjenester som oppfyller lokale regler for arkivering og momsbehandling
  • Sikker kommunikasjon via kryptert nettverk
  • Håndterer elektronisk katalog, elektronisk ordre, elektronisk ordrebekreftelse, elektronisk leveringsbekreftelse og elektronisk faktura/purring
  • 90 dager transaksjonshistorikk
Komplettera med:

Kontrakt

Forenkle bedriftens behandling av kontrakter og avtaler. Få automatiske påminnelser i forkant av kontraktens utløp og match repeterende fakturaer mot kontrakter.

Bestilling

Effektivisere innkjøpsprosessen gjennom å handle riktig vare, fra riktig leverandør til riktig pris. Få kontroll over de indirekte kostnadene allerede i dag.

Efaktura

Automatisere fakturabehandlingen din med efaktura eller skanning/tolking av papirfakturaer. Med Pagero når du 2,5 millioner selskaper.

Ordrematching

Med automatisk matching tar vi behandlingen av dine leverandørfakturaer til neste nivå. Les om hvordan Palette kan forenkle din fakturabehandling.

Attest og avvikshåndtering

Automatisere inngående fakturaer og spar masse tid. Systemet finner korrekt fakturaer, attestering kan gjøres på mobiltelefon og kun avvikene må behandles manuelt.

Analyse og rapportering

Ved hjelp av all informasjon som er i løsningen til Palettes fakturabehandling kan du ta frem realtidsrapporter over kostnader, leverandører og betalinger.

Hvorfor benytte Palette?

Bedre tilgjengelighet

Våre løsninger gjøres enkelt tilgjengelig for den ansatte på og utenfor kontoret. Fakturaene attesteres enkelt på PC, nettbrett eller på mobiltelefonen.

Mer effektive prosesser

Et moderne og effektivt system for fakturabehandling reduserer kostnadene og frigjør tid i virksomheten.

Mer kontroll

Til enhver tid kontroll over alle fakturaer uansett status gir bedre oversikt, raskere prosess og smidigere månedsavslutninger.

quote
Vi tar imot våre fakturaer via Pagero inn i Palette og sender kundefakturaer fra to systemer, også gjennom Pagero. Uavhengig hvilket system som bruker, har det gått smidig.

Lauri Matkainen, Finance manager, Renta Group

Palette customer

Hente og ta imot efaktura med Pagero

Med Pagero kan du både ta imot og sende efakturaer uavhengig hvor i verden bedriften er.

Flere alternativ enn elektronisk faktura

Selv om efaktura er den mest effektive måten å lese inn fakturainformasjon, fortsetter mange å skanne og tolke fakturaer av ulike grunner og vil også komme til å gjøre det i fremtiden. Vi anbefaler Readsoft sin løsninger for skanning og tolking av fakturaer, enten Readsoft Online (nettskyløsning) eller Readsoft Invoices (installert hos deg). Andre velger å kjøpe tjenester av et skanningbyrå. Kontakt oss og vi forteller mer om de byråer vi anbefaler og hvilke fordeler og bakdeler som finnes med tjenesten.

Informasjon om Pagero