Helhetlig løsning for purchase-to-pay

Behandler du et stort antall leverandørfakturaer per måned? Vi vet at tiden din er dyrebar, derfor automatiserer vi bedriftens fakturaer, avtaler, innkjøpsbestillinger og utlegg.

Effektivisere en helhetlig løsning

Bedre struktur på dine leverandørfakturaer

Automatisere fakturabehandlingen maksimalt ved å la systemet finne fakturaer mot innkjøpsbestillinger eller kontrakt. Behandler kun avvik og få tid til overs til mer kvalitetsarbeid.

Spar tid og penger for hele organisasjonen

Med riktig system blir det enklere for både administrasjon og medarbeidere å behandle innkjøp, fakturaer og utlegg. Samtidig blir det mindre administrasjon på økonomi- og innkjøpsavdelingene.

Større kontroll og lavere kostnader

Når hele prosessen automatiseres blir det enklere å kjøpe riktig vare, fra riktig leverandør til riktig pris. Attestere innkjøpsbestillingen istedenfor fakturaen og få full kostnadskontroll før kjøpet skjer!

innkjøp-til-betaling

Automatisert prosess fra innkjøp til betaling

Med en komplett løsning er det mulig å automatisere selskapets forskjellige prosesser fra innkjøp til betaling av fakturaer, avtale, innkjøpsbestillinger og utlegg. For hvert segment som automatiseres øker effektiviteten, som bidrar til økt kontroll og lønnsomhet. Vi hjelper deg på veien mot fullstendig automatisering slik at du i fremtiden kun trenger å bruke tid på avvikene som oppstår.

Lavere kostnader med et innkjøp-til-betaling-system

Det er en stor fordel å sjekke og attestere innkjøpsbestillingene, i stedet for å vente og godkjenne kjøpet først når fakturen kommer. Da er som oftest for sent å unngå kostnadene. Med et brukervennlig system for innkjøp-til-betaling styrer du innkjøpet mot utvalgte leverandører, som like mye senker kostnadene som tiden som blir brukt i innkjøpsprosessen. Samtidig reduseres administrasjon av innkjøpsavdelingen som istedenfor bruker tiden sin på å forhandle frem gode avtaler og rabatter.

Les mer
Quote from Palette customer
Vi ønsket en fleksibel løsning for innkjøp-til-betaling i form av et system som skulle hjelpe oss med innkjøp og sikre lojalitet for leverandørene, men som også levde opp til våre interne regler for attestering.

Eva Petré Rege, Reskontrachef på Coor Service Management

Bedre analyse med Palette

Bedre analyse med korrekt underliggende data

Når innkjøp og fakturabehandling digitaliseres blir en stor mengde data tilgjengelig. Ved hjelp av avansert funksjonalitet for analyse og rapportering er det enkelt å arbeide med de nøkkeltall som utvikler virksomheten din.

Eksempler på informasjon som enkelt tas ut via instrumentbordet til Palette er: innkjøpskostnad per leverandør, gjennomsnittlig behandlingstid for fakturaer, antall e-fakturaer og gjennomsnittlig kredit- og betalingstid. Rapportene tas enkelt frem ved hjelp av et par tastetrykk og data presenteres i realtid.

Skytjeneste eller lokal installering

Løsningene til Palette tilbys som skytjeneste, men kan også installeres hos deg ved behov.

Allerede i dag velger flere å automatisere sine forretningsprosesser i nettskyen. Med en nettskytjeneste får du en kostnadseffektiv, sikker og skalerbar løsning og du trenger ikke å investere i maskinvare. Drift, vedlikehold og oppdateringer inngår og utføres av tekniske spesialister til Palette.

Vår nettskytjeneste for innkjøp-til-betaling inneholder alle funksjonaliteter som trengs for å automatisere hele prosessen, men du betaler kun for de delene du bruker. Det går utmerket an å automatisere fakturabehandlingen og senere koble inn innkjøp, avtaler eller utlegg når du måtte ønske.

Mer om kostnadsanalyse

Integrasjon

Palette passer inn i et hvert eksisterende økonomisystem
Unit4
Axapta
Navision
Dynamics 365 logo
Fortnox
Netsuite
Hogia
xledger
Visma control logo
Visma eekonomi logo
Visma Net logo
Visma Admin
Visma eAccounting
Visma Business
Garp logo
Jeeves
Sage 200
Mamut
Biljant
Maconomy
e-conomic logo
iScala
SAP Business One
SAP