Elektronisk fakturabehandling - En guide

Gjør fakturabehandlingen din enklere og mer effektiv. Her beskriver vi hvordan en moderne løsning for elektronisk fakturabehandling fungerer og hvilke effektivitetsgevinster den gir.

Quote from Palette customer
Idag hanterar vi 15000 fler fakturor/år än vi gjorde i det tidigare systemet, med samma antal anställda.

Özlem Sener, Systemansvarig på Peab Fastighetsutveckling

Elektronisk fakturabehandling

Enklere å ta imot fakturaer

Mottak av faktura gjøres på tre alternative måter:

Skanningsentral

Velger du skanningsentral, får du en ny fakturaadresse. Du ber dine leverandører sende både papir og PDF fakturaer til den nye adressen. Posten åpnes, skannes, tolkes og det sørges for at fakturaene kommer inn i systemet for elektronisk fakturabehandling. Der du deretter konterer og attesterer fakturaen.

Skanne fakturaene selv

Et alternativ er at du selv skanner fakturaene dine. Du kan be dine leverandører sende PDF fakturaene til en epostadresse slik at du slipper all post og papirbehandlingen. Informasjonen på fakturaene tolkes automatisk og sendes over til Palette.

Efaktura

Palette har støtte for mottak av efaktura på forskjellige formater, deriblant EHF gjennom PEPPOL nettverket.

 

 

 

Elektronisk fakturabehandling - guide

Fakturaene behandles i Palette

Attestering

Du logger inn på Palette fra din PC, nettbrett eller mobiltelefon hvor fakturaer kan konteres og attesteres. Løsning settes opp i henhold til selskapets attestrutiner, fakturaer kan deles på flere konteringsrader og eventuelt sendes videre. Riktige personene får dermed tilgang til å attestere om en er på kontoret eller på reise med tilgang til nettbrett eller mobiltelefon.

Automatisk kontering

En stor del av konteringsarbeidet kan automatiseres. Vi kan tolke informasjon på fakturaen og presentere forslag til kontering som du senere godkjenner eller endrer – om det behøves.

Enkel søkefunksjon

Å følge status på fakturaene er lett, og få ut forskjellige typer rapporter. Ettersom alle fakturaer spares digitalt kan de også søkes på i systemet.

Mer om løsningen

Hvorfor benytte Palette?

Bedre tilgjengelighet

Våre løsninger gjøres enkelt tilgjengelig for den ansatte på og utenfor kontoret. Fakturaene attesteres enkelt på PC, nettbrett eller på mobiltelefonen.

Mer effektive prosesser

Et moderne og effektivt system for fakturabehandling reduserer kostnadene og frigjør tid i virksomheten.

Mer kontroll

Til enhver tid kontroll over alle fakturaer uansett status gir bedre oversikt, raskere prosess og smidigere månedsavslutninger.

Integrasjon till økonomisystemet

Integrasjon til ditt økonomisystem

Fakturabehandlingssystemet til Palette er fullstendig integrert mot ditt eksisterende økonomisystem, som innebærer at alt du gjør i Palette overføres automatisk til økonomisystemet uten manuell etterbehandling. Vi henter også innstillinger automatisk fra økonomisystemet for de registre som trengs for å kunne bokføre en faktura som f.eks. leverandørregister, kontoplan og valuta.

Fakturaen betales i økonomisystemet

Når fakturaen senere er kontert og klar i Palette føres den over i økonomisystemet for betaling.