Education

9 oktober & 13 november 2019

Fakturahantering avancerad kurs

Den här utbildningen vänder sig till systemadministratörer med grundkompetens i Palette och ger dig fördjupade kunskaper om systemets funktionalitet. Kursen innehåller demonstrationer och praktiska övningar i PaletteInvoice samt en introduktion till PaletteMaster.

Förkunskaper och målsättning med utbildningen

Grundläggande kunskaper i PaletteInvoice, vilket innebär att du arbetat som systemadministratör under en tid och förstår den bakomliggande logiken i Palettes funktionalitet vad gäller användare, roller, behörigheter, referenser och flödesförslag. Efter utbildningen får du bredare kunskap om hur man kan optimera det löpande arbetet i Palette.

Innehåll

 • Genomgång av systemets styrparametrar
 • Hantering av roller, upplägg av användare
 • Behörighetsgrupper
 • Uppläggning av konteringsförslag och flödesförslag
 • Regelbaserad flödeskomplettering
 • Momshantering
 • Sambandsregler
 • Flödesfunktionsregler
 • Registerhantering
 • Systemloggar
 • Integration
 • Rapportuttag
 • Limiterad behörighet Palette Master

Anmäl dig genom att klicka på nedan länkar

Fakturahantering avancerad 11 mars 2020

Fakturahantering avancerad 22 april 2020

Information om grundkursen i fakturahantering hittar du här.

Print or share

Facts

Kundutbildning

Date: 9 oktober & 13 november 2019
Location: Palettes kontor på Sveavägen 25 i Stockholm
Time: 09.00

Pris:
5000 kr/deltagare för en heldag inklusive utförlig kursdokumentation, morgon- och eftermiddagskaffe samt lunch. Priset är exklusive moms. Kursavgiften faktureras i efterskott.

Avbokningsvillkor:
Sker avbokning senare än 1 vecka före utbildningsstart debiteras hela avgiften. En genomförd bokning kan kostnadsfritt överföras till en annan deltagare inom samma företag. Palette förbehåller sig rätten att kunna ställa in en utbildning. Detta måste då ske minst 1 vecka innan utbildningstillfället.

Övrigt:
Ta med egen dator till utbildningsdagarna. Palette Software AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i utbud, prissättning och utbildningsinnehåll.