Technopolis logo

Case

Technopolis väljer Palette för att automatisera leverantörsfakturorna

Technopolis är en heltäckande leverantör av fastighetslösningar. Företaget startades i en före detta mejeribyggnad i Uleåborg, Finland 1982. Idag erbjuder man attraktiva kontorslokaler på elva olika platser i totalt sju länder. Utöver själva lokalerna, erbjuder Technopolis även ett helhetskoncept där service såsom reception, lobby och städning ingår.

I videon berättar Jouko Peltonen, Systemansvarig på Technopolis, om utrullningen av Palettes lösning hos Technopolis och hur han ser på den framtida processoptimeringen med hjälp av Palette.

Uppdatering av interna IT-system

Technopolis är just nu mitt i ett övergripande förändringsarbete avseende företagets system och interna processer. Företaget byter bl.a. ut sitt affärssystem, från Microsoft AX till molntjänsten Dynamics 365. Utöver själva affärssystemet inbegriper förändringsarbetet ett flertal stödsystem inom ekonomi och finans, däribland banksystemet och de administrativa systemen för fastigheterna. För faktura-, avtals- och dokumenthantering valde man Palette Softwares lösning. Jouko Peltonen förklarar:

– Från ekonomifunktionens synvinkel är Palette Software en av våra största samarbetspartners under det här projektet. Vi ska flytta hela företagets hantering av leverantörsfakturor till deras lösning, som i framtiden skall användas av samtliga länder och marknader inom Technopolis.

Lösningen implementerades under våren 2020, då Corona-viruset tvingade projektorganisationen att arbeta på distans och digitalt. Tack vare god kommunikation, bra planering och kompetenta konsulter slutfördes projektet inom den utsatta tidsramen.

– Ett väl fungerande samarbete mellan olika konsulter är av yttersta vikt, och vi hade turen att få arbeta med Juho från Palettes finska konsultteam. Juho har satt sig in i våra utmaningar och samtidigt kunnat bidra med egna erfarenheter inom de områden där vi behövt stöd och hjälp. Han har varit tillgänglig för oss under hela projektets gång och vi är mycket nöjda med samarbetet, kommenterar Peltonen.

Technopolis ökar graden av automatisering med Palette

Palettes moderna lösning för elektronisk fakturahantering har hjälpt Technopolis att minimera det manuella arbetet inom leverantörsreskontra. Användargränssnittet är intuitivt och systemet integreras enkelt till flera affärs- och inköpssystem. I framtiden skall Technopolis införa Palette inom samtliga delar av koncernen för att på så sätt göra ytterligare effektivitetsvinster. Peltonen kommenterar:

– Vi är mycket nöjda med bytet till Palette och glada över att implementationen gick så snabbt och smidigt. Det var precis vad vi hade förväntat oss – och det vara också ett bidragande skäl till att vi valde just Palette Software som leverantör.

Se videon där Peltonen berättar mer om samarbetat med Palette, eller besök Technopolis officiella hemsida för att läsa mer om företaget.

Print or share

Info

Kunde: Technopolis Oy
Bransje: Uthyrning och drift av kontorslokaler
Område: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Litauen och Ryssland.
ERP: Dynamics 365
Antall fakturaer: 49 000
Antal ansatte: 229 (December 2019)
Fremgangsmåter som automatiseres med Palette: Fakturahantering, avtalshantering och dokumenthantering