Case

Encare: Elektronisk fakturahantering lika viktig för små som stora organisationer

Per Sunnemark är VD på Encare som är ett svenskt tillväxtbolag med färre än tio anställda. Han har tidigare varit VD på ett börsnoterat bolag med en omsättning på 2 miljarder och 2700 anställda. I båda sina VD-roller har han använt lösningar från Palette Software för att frigöra tid för sina medarbetare och skapa förutsättningar för tillväxt. Per berättar:

– Det spelar ingen roll hur din verksamhet ser ut, hur stora ni är eller vilket erbjudande ni har. I min roll som VD ingår att skapa förutsättningar för organisationens tillväxt och lönsamhet och då är digitaliseringen lika viktig oavsett organisationens storlek.

Ökad effektivitet och lägre kostnader

Encare erbjuder en mjukvara som fungerar som ett beslutsstöd inom sjukvården där man skall applicera så kallad ”best practice” inom processer relaterade till större operationer. Mjukvaran innehåller ett antal protokoll eller checklistor som är baserade på vetenskapliga publikationer inom olika kirurgiska ingrepp. Sjukhus som använder beslutsstödet minskar antalet dagar en patient vistas på sjukhus i samband med t.ex. en tarmoperation från 12 till 9 dygn vilket i snitt sänker kostnaderna med 30 % samtidigt som patienten mår mycket bättre efter operationen.

– Det går att dra paralleller mellan vad vi på Encare ger våra kunder och vad vi själva får ut av Palette Softwares lösningar då effekten av båda är ökad kvalitet, effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. Per förklarar vidare:

– Allt som går att automatisera bör automatiseras, det är den snabbaste vägen till ökad kvalitet oavsett område.

Encare har använt Centsoft Invoice sedan 2016. Centsoft är en modern molntjänst som minimerar arbetet i samband med fakturahantering för mer än 10 000 användare i Sverige. Pers arbete som VD på språng med ansvar för globalisering och tillväxt underlättas av digitaliseringen som Centsoft och redovisningsbyrån Brain ger. Fakturor finns alltid tillgängliga för attest via mobil, surfplatta eller dator och slutattest är bara ett par knapptryck bort.

En rekommendation gav oss bästa lösningen

– Det är nog lätt hänt att man som VD har bråttom i vissa teknikval då interna processer och administration inte alltid står högst på agendan. I mitt fall gick jag på en rekommendation från min redovisningsbyrå som jag har stort förtroende för och efter en snabb genomlysning av Centsoft insåg jag att jag inte behövde leta vidare. Det är en lösning som är perfekt för oss på alla sätt och vis och den är genial i sin enkelhet.

Print or share

Info

Om Encare

Encare startades 2009 och nominerades 2018 till ett av Sveriges 50 snabbast växande teknikbolag. Bolaget erbjuder mjukvara och utbildning av vårdpersonal inom ”ERAS® Protocols” och förser sjukhus i mer än 20 länder med ett interaktivt och webbaserat informationssystem. Kunderna upplever effektivitetsvinster och ökad kvalitet i vården samtidigt som kostnaderna minskar.

Kunde: Encare
Bransje: Mjukvaruindustri
Område: Encares lösningar finns att hitta på sjukhus i över 20 länder
ERP: Via redovisningsbyrån Brain
Antall fakturaer: 400
Antal ansatte: 10
Fremgangsmåter som automatiseres med Palette: Fakturahantering