Blogg / Purchase-to-pay

Blockchain skapar transparens

Det ställs allt högre krav på transparens inom finansiell och ekonomisk rapportering i syfte att göra det lättare att upptäcka t.ex. ekonomisk brottslighet, synliggöra utsläpp och identifiera fusk m.m. Genom att använda blockhain slipper man tidskrävande och omfattande kontroller av transaktioner som kan orsaka flaskhalsar och förseningar i arbetsprocesserna.

Varje ny lag kan vara dyr och komplex att efterleva. Även om de nya reglerna är nödvändiga för att upprätthålla säkerheten inom våra finansiella system, kan det vara svårt att anpassa arbetssätt utan att genomföra vissa resurskrävande processer.

Blockchain, eller blockkedjeteknik, kan ge stora effektivitetsvinster för finansbranschen, där man framför allt ser denna teknik som en del av framtidens betalningssystem. Varje transaktion visas för användare med rätt behörighet och varje ny dataregistrering, ändring eller godkännande lämnar ett permanent spår.

Nedan listar vi några av fördelarna med blockchain:

Effektivitet

Genom blockkedjeteknik minskar man behovet av manuell kontroll, vilket frigör mer tid för annat. Eftersom varje transaktion är synlig i nätverket och genererar en tidsstämpel, blir varje ändring tydlig och man ser vem som gjort den. Enligt en rapport från Accenture kommer detta att spara både tid och pengar. I rapporten förutspår man att kostnaderna för finansiell rapportering kommer att sjunka med upp till 70%.

Efterlevnad

Tidstämpel i kombination med registrering av ändringar som görs synliga för alla i nätverket inom en Blockchain-databas, förenklar för revisionen. Ett antal nya och framtida lagändringar kräver att man dokumenterar och sparar ännu fler finansiella transaktioner. Här ser man att blockchain skulle kunna hjälpa organisationer till efterlevnad, s.k. compliance.

Eftersom blockchain automatiskt krypterar känslig data, elimineras den extra tid och kostnad som annars hade krävts av varje organisation för att uppfylla dessa krav.

Förtroende

Det går inte att helt komma undan brott och bedrägerier men blockchain försvårar det avsevärt.

Eftersom alla transaktioner är synliga för de användare som finns i nätverket och ändringar alltid loggas, är det praktiskt taget omöjligt att radera en transaktion.

Blockchain har en inbyggd transparens i systemet, som kan ersätta många manuella kontroller på ett automatiserat sätt. Trots detta är blockkedjeteknik fortfarande ett ännu outforskat hjälpmedel inom de flesta branscher. Vi tror därför att blockchain har en stor potential för att ytterligare effektivisera affärsverksamheten i framtiden.

Print or share Publish date: 2018-01-11