Blogg / Fakturabehandling, Purchase-to-pay

Administrasjon av transaksjoner bremser utviklingen

Apple lanserte iPhone for ti år siden, og smarttelefonene er allerede en viktig del av vårt daglige liv. Det er vanskelig å huske hvordan vi kunne leve uten alle de tekniske hjelpemidlene som sparer tid, øker tilgjengelighet og gir oss økt tilgang til informasjon.

Tempoet i transformasjonene øker

Teknisk utvikling går i stadig raskere tempo og kan ha en enorm effekt for virksomhetene, og deres økonomiavdelinger. Det er viktig å finne tidsbesparende verktøy for å kunne jobbe smartere, frigjøre ressurser og samtidig få mer kontroll over prosessen fra behov til betaling (P2P).

Automatiserte transaksjoner er nøkkelen

Ifølge den omfattende studien «The Future of Finance Function» utført av British FSN blant 46 000 CIOs og CFOs i fjor, svarte ca 50% av CFOene at de bruker for mye tid og ressurser på transaksjonshåndtering. Studien viser også at det er helt avgjørende for virksomheter å standardisere og automatisere sine prosesser for å utvikle virksomhetene videre. Og for at økonomiavdelingene skal kunne endre sitt fokus for å gi riktige analyser som kan øke virksomhetens konkurransekraft og verdiskapning.

Raske og effektive forbedringer med riktig verktøy

Med PaletteArena kan virksomheter automatisere manuelle prosesser fra behov til betaling (P2P), samt øke tilgjengeligheten av til enhver tid oppdaterte tall og data for virksomheten. Med PaletteArena er det også lettere å få oversikt over ordre og fakturaer og deres status i prosessen. PaletteArena muliggjør et mer effektivt samarbeid mellom økonomiavdelingen og virksomheten forøvrig.

Størst risiko er å «ikke gjøre noe»…

Til tross for de åpenbare fordelene med et nytt innkjøps-/fakturahåndteringssystem, viser FSNs studie at mange CFOene har utfordringer med å overbevise resten av virksomheten om at modernisering av økonomiavdelingene og deres prosesser er nødvendig. Spørsmålet er om selskapene har råd til å ikke investere i løsninger for å automatisere transaksjonsadministrasjonen?

 

 

Print or share Publish date: 2017-08-25