Blogg / Efaktura, Purchase-to-pay

Digitalisering «uten mål og mening»?

I siste utgave av Logistikk & Innkjøp har jeg skrevet en artikkel vedrørende digitalisering spesielt rettet inn mot prosessen for «source to pay«.

At digitaliseringen medfører økt sporbarhet, kontroll og kvalitet kan ikke bestrides. Men dersom en virksomhet digitaliserer bare fordi en «må», uten å ta ut effekten blir dette en digitalisering «uten mål og mening». Fire vanlige misforståelser relatert til dette kan være som følger:

  • «Digitalisering er målet vårt!»
  • «Eierskap til digitalisering bør ligge hos hver enkelt virksomhet»
  • «Digitalisering er noe vi kan overlate til IT-avdelingen»
  • «I mål med digitalt førstevalg! Ferdig digitalisert!»

 

Jeg erfarer at virksomheter innenfor privat og offentlig sektor fremdeles har stort potensiale innenfor digitalisering innenfor «source to pay» prosessen. Men mener også at overnevnte misforståelser dessverre er utfordringen hos mange virksomheter.

Det er ingen tilfeldigheter – «de beste er best»

De beste i «klassen» har definitivt fokus på digitalisering, men min erfaring er at det er målene som er viktigst. Og dette er gjerne mål som overvåkes kontinuerlig og dette kan for eksempel være:

  • Avtalelojalitet
  • Spend analyser
  • Prisutvikling
  • Efaktura andel
  • Andel av faktura som matcher ordre eller kontrakt
  • Flaskehalser eksternt eller internt relatert til prosessen

 

I tillegg er det fokus på sporbarhet, kontroll og kvalitet i prosessene fra «source to pay». Men det er likevel muligheten for å automatisere og effektivisere som er den viktigste driveren og dette er en kontinuerlig prosess. I denne sammenheng finnes det ingen tilfeldigheter «de beste er best».

De beste har lykkes med høy elektronisk samhandling med leverandørene innenfor elektronisk innkjøp herunder utveksling av elektroniske kataloger, elektronisk ordre og elektronisk ordrebekreftelse.  De har samtidig også oppnådd høy efaktura andel, i tillegg har de oppnådd høy grad av automatisering av innkjøps- og fakturaprosessen herunder for eksempel med matching av faktura mot kontrakt, matching mot ordre og annen automatisering.

Hva er status for din virksomhet, hvilke målsetninger har dere, er digitalisering målet eller veien?

Palette er en langsiktig partner som «utvikler de beste»

Palette har mer enn 3.500 kunder i mer enn 50 land og har lang erfaring med å digitalisere og automatisere prosessene for våre kunder innenfor «purchase to pay» prosessen. Foruten fleksible standardløsninger som dekker overnevnte prosesser har vi erfarne konsulenter som har lang erfaring med å bistå kunder med forskjellige utfordringer og målsetninger både i offentlig og privat sektor, lokalt og internasjonalt.
For ytterligere informasjon om våre løsninger og erfaringer eller hvordan vi kan bistå din virksomhet ta kontakt eventuelt les mer om våre  løsninger.

Print or share Publish date: 2016-11-10